Mimari danışmanlık hizmeti nedir?

Mimari danışmanlık hizmeti; inşa edilecek ya da yenilenecek bir yapının işverenin tarifi – istekleri üzerine sözleşme içeriğine bağlı olarak mimar tarafından tasarımı, teknik çizimi ve resmi işlerinin yürütülmesine denir.

Mimari danışmanlık firmaları, Türk Mimar ve Mühendis Odaları Birliği Bünyesindeki Mimarlar Odası tarafından verilen yetki belgesi olan mimarlık ofislerince yapılabildiği bilinmelidir. Bu yetki belgesi Büro TESCİL BELGESİ olarak da anılmaktadır.

Mimari danışmanlık hizmeti ücretleri nedir?

Türkiye’de mimari danışmanlık hizmetleri fiyatı yine Mimarlar Odası tarafından belirlenen asgari fiyat tarifesi üzerinden faturalandırılmaktadır. Mimari danışmanlık ücretleri belirlenirken aşağıdaki kıstaslar fiyat parametrelerini belirlemektedir;

Yani yukarıdaki değerler büyüdükçe, karmaşıklaştıkça proje danışmanlık hizmeti ücreti de artmaktadır.

Mimari danışmanlık hizmeti sözleşmesi’nde dikkat edilmesi gerekenler

Bir mimarlık ofisi ile mimari danışmanlık hizmeti anlaşması yapmadan önce her iki taraf için de dikkat edilmesi gereken bazı hususlar bulunmaktadır.

  1. Mülkiyet bilgileri , vekaletname ve muvaffakatnameler gibi hukuki problemlerin kesinlikle ortadan kaldırılmış olması, projelendirme işlemi için herhangi bir engel bulunmaması gerekmektedir.
  2. Mimari danışmanlık hizmeti’nin süresi, tam içeriği ve neleri kapsadığının açık şekilde yazıya dökülmesi gerekmektedir.
  3. Eğer kesin proje, uygulama projesi ya da 3 boyutlu mimari görselleştirme bu hizmetin içerisinde değil ise yani sadece etüt aşamasını kapsıyor ise bu mimari hizmet sözleşmesinde mutlaka yer almalıdır. Aynı şekilde aksi bir durum söz konusu olduğunda da mutlaka belirtilmelidir.
  4. Olası anlaşmazlıklar için hangi yargı organının ve kurumunun yetkili olacağı.
  5. Ödeme şekli, ödeme süresi ve ödeme miktarı.
  6. Danışmanlık hizmetinin 2. maddede de özellikle yazıldığı üzere hangi ek hizmetleri kapsadığı mutlaka yazılmalıdır. Sadece proje çizimi mi? Yapı denetim , şantiye şeflikleri dahil mi? görselleştirme çalışmaları bu işe dahil mi? vs..

Söz uçar yazı kalır.. Dolayısı ile üzerinde her konuda mütabakata varılmadığı sürece, mimar – işveren ilişkilerinin sağlığı ve sürdürülebilirliği açısından bu saydıklarım son derece önemlidir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir