Mimari tasarımda modern sunum teknolojileri tasarımların bir ürün haline gelene kadarki süreçte en iyi şekilde servis edilmesi adına gerçekleştirilen olanaklar bütünüdür. Bir mimar olarak tasarımı yaparken duyduğum kaygıdan belkide her zaman daha fazlasını sunum aşamasında duyardım. Halen de öyle. Çünkü çok iyi biliyorum ki; ”çok iyi bir mimari sunum, tasarımın da önüne geçebilir..” ÖNEMLİ: İşte bu