Mimaride ilham kavramı ve ötesi..

İlham almak sanatın doğasında olan bir olgudur. İlham kaynağı bazen sanatın önemli bir dalı olan mimarinin kendisi de olabilir iken bazen doğa, insan, bir fiil ya da başka herhangi birşey olabilmektedir.

FİKİR olgusuyla da büyük oranda benzerlik gösterir. İlham’ı fikirden ayıran şey, fikrin çoğunlukla ilham’a ihtiyaç duymasıdır. İlham için gerekenleri temin etmede ise fikirler yol gösterici olabilmektedir.

Birebir aynını yapmak en saf tabir ile kopya çekmektir. İlham, var olan bir şeyden yola çıkarak başka bir şey yapmaya denebilir. Gerçi bazen var olan bir şeyden ilham alarak aynı şeyi farklı bir yolla da daha farklı imkanlar için gerçekleştirme şekline de denmektedir ancak çoğunluk nezdinde makbul olanı ilkidir.

İlham; özgünleşme çabasıdır, sanat ve özgüven adına güzel cümleler fısıldar. Keyif veren, hayranlık uyandıran ürünlerin – üretimlerin kıvılcım noktasıdır.

Eğer doğrusu (!) seçilmiş ise doğru olan (!) istikamete atılan onlarca adım anlamna gelir. (İyi, doğru, güzel, çirkin, mükemmel vs vs.. kavramlarının kime göre? Neye göre? Sorularına verdiği yanıtlar farklı olduğundan herşeye rağmen kesin yargılarla bu olguyu kavramsallaştıramayacağımızdan daha net konuşamıyorum ama ne demek istediğimi siz anladınız.)

Mimarlık özelinde ilham kavramı ve sanatın diğer dallarında ilham almak için de aynılarını söylemek mümkün. Bir ürünün ya da üretimin tamamı ya da bir kısmı için ilham’dan bahsedilebilir. Bir ürün ya da üretim için birden fazla ürün ya da üretimden ilham almak da pek ala mümkündür.

Farklı ve çeşitli örnekleri incelemek, bu örnekleri analiz ederek yorumlamak, kendince çıkarımlarda bulunmak, örneklerin geliştirilme hikayelerine odaklanmak ve bazen de geliştiricilerine yönelik araştırmalar yapmak ilham almak olayını gerçekleştirmek için gereken en temel adımları teşkil eder.

İlham alınarak geliştirilen bir özgün fikrin her zaman ilham alınmaya aday olduğunu ancak buna karşın taklit yoluyla ortaya çıkarılan özgün olmayan bir fikrin hem “özgün olmama” etiketi yediğini hem de hiçbir zaman ilham alınacak değer taşımadığını bilmek gerekir.

İlham; mimari’nin olmazsa olmazı değildir. Hem de onca tanındık eserin harcında kullanılan bir malzeme olmasına karşın..

Onu mükemmele ulaşma yolunda , sanatın ve mimarinin katma değer ürüne dönüşmesinde ve değer yaratan fikirler için bir araç olarak görmek gerekir. Bağlam ve kuram temelinde gerçekleştirme vesilesi olarak görmek de diğer bir seçenek olarak belki kimilerine göre ve bana göre en mükemmelidir.

Yorumunuzu paylaşın:

Yorumlarınız onaylandıktan sonra yayımlanır.

Site Footer